Compassietraining

Wanneer we mindfulness beoefenen leren we om bewust aanwezig te zijn bij het leven zoals het zich van moment tot moment aan ons voordoet. Maar hoe gaan we om met de momenten die extra moeilijk en pijnlijk voor ons zijn en waar we onder lijden? Dat is een uitdaging waar we allemaal vroeg of laat voor komen te staan.
De sleutel is dat we leren het leven niet alleen met mindfulness maar ook met heartfulness tegemoet te treden. Dat wil zeggen: met compassie of mededogen.

We zijn snel geneigd om te oordelen over wat anderen doen, maar ook over wat wij zelf doen. En dan kan het oordeel over onszelf nogal eens kritisch zijn.
Nu is het geen bezwaar om open te staan voor eigen feedback op ons gedrag en handelen. Maar het is heel helpend om vriendelijk te zijn voor uzelf. Met een houding van vriendelijkheid tegenover uzelf is er ruimte voor liefde, voor moed en vergevingsgezindheid. Naar uzelf en naar anderen.

Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie. Maar niet altijd heeft dit vermogen de kans gekregen tot bloei te komen. Gelukkig kan daar door oefening iets aan worden gedaan. De Compassietraining is ontwikkeld voor iedereen die gezonder wil leren omgaan met pijn, stress of lijden in welke vorm dan ook; of dit nu speelt op lichamelijk, geestelijk, emotioneel of relationeel gebied. U leert om meer vriendelijkheid, acceptatie en verbondenheid met uzelf en anderen te ontwikkelen.

Wie al vertrouwd is met mindfulness-beoefening kan met behulp van dit programma de helende werking van mindfulness verdiepen met oefeningen in compassie naar zichzelf en anderen. Daarbij krijgt u huiswerksuggesties mee voor ongeveer een uur per dag.

De training wordt gegeven op acht dinsdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur.
U kunt zich inschrijven voor de volgende training die najaar 2018 van start gaat door het aanmeldformulier in te vullen en te vermelden dat het gaat om de compassietraining. De precieze startdatum wordt bekend gemaakt als er voldoende aanmeldingen zijn.
Wanneer u patiënt bent bij Huisartsenpraktijk De Ligne, Onder de Torens (Terheijden) of Dokters & Co (Terheijden) of een andere praktijk die meedoet aan de Zorroo keten-pilot, is de training voor u dit jaar in principe kosteloos te volgen. Voor het cursusboek wordt een bijdrage van € 20,00 gevraagd. Als u de cursus zelf moet betalen kost dit € 375,00 inclusief cursusboek.

loesje